Utför OVK besiktning i Göteborg

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och OVK besiktning utförs både i Göteborg samt övriga delar av landet. Anledningen till att en sådan besiktning utförs är för att säkerställa att ventilationen i byggnader uppfyller de krav som finns och att de är i gott skick. Det i sig förhindrar problem med ventilationen som kan innebära en… Continue reading Utför OVK besiktning i Göteborg