Utför OVK besiktning i Göteborg

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och OVK besiktning utförs både i Göteborg samt övriga delar av landet. Anledningen till att en sådan besiktning utförs är för att säkerställa att ventilationen i byggnader uppfyller de krav som finns och att de är i gott skick. Det i sig förhindrar problem med ventilationen som kan innebära en fara för hälsan.

OVK besiktning i Göteborg

Oavsett om du är privatperson eller företagare vill du ha en branschledande OVK besiktning Göteborg när det är dags att se över ventilationen. I Sverige är det lag på att man måste utföra besiktning av ventilationen med jämna mellanrum och det är fastighetsägarens ansvar att göra det. Besiktningen inkluderar ventilation av inomhusluften, köksfläkten och badrumsventilationen om det finns en sådan. Anledningen till att besiktningen utförs är för att säkerställa att ventilationen fungerar optimalt. Det finns nämligen stora risker med att en ventilationsanläggning fungerar dåligt. Inomhusluften kan nämligen bli hälsofarlig om den inte ventileras ordentligt och i värsta fall blir ventilationssystemet en grogrund för mögel och andra skadliga ämnen som sedan förs ut i luften. Det finns även en risk för brand i ventilationen då rök och brand kan färdas via ventilationssystemet. Därför är det viktigt att utföra en obligatorisk ventilationskontroll med jämna mellanrum.

OVK för privatpersoner

I privata hem ställs det inte samma krav på OVK som i allmänna byggnader, men som privatperson bör man ändå se över sitt ventilationssystem. Privatbostäder har dock sällan ett avancerat ventilationssystem inbyggt i bostaden, men att rengöra köksfläkten då och då är det som är mest nödvändigt i en privatbostad. Köksfläkten används dagligen och blir därför snabbt tilltäppt av fett och sot. Man kan rengöra köksfläkten själv eller anlita någon annan att göra det. I vissa fall är det bästa att helt och hållet byta ut rören och sätta in nya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *